0
คุยกับแม่บ้านและบอกให้เขารู้ว่าคุณจะชอบโต๊ะใกล้ชิดในตอนค่ำ ขอบคุณมากเขาในการฟังคุณและให้ทิปสำหรับเวลาของเขา การค้นหาห้องอาหาร "ช้าๆ" เมื่อเดินทาง สถานประกอบการพวกนี้รวมการกินอาหารกับความตั้งใจจริงที่จะปลูกอาหารที่ปลูกเอาไว้ในเขตแดน

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments