doc them chung cu Xuan Mai Quan 7

https://docdro.id/kRr2KX8

Hiện Eco Green SaiGon chuẩn bị gia nhập thời điểm cất nóc tòa HR1. chủ đầu tư Xuân Mai Corp tiến hành chào bán Những căn hộ cuối cùng của tòa HR1 Với những chính sách ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, 30 Quý khách Trước