Kênh Thể Hình Chanel

https://www.smore.com/suta8-ki-n-th-c-th-h-nh-chanel

Luyện tập và dinh dưỡng là cách để mang được cơ bụng 6 múi. Tuy nhiên, việc luyện tập lặp lại quá nhiều sẽ khiến cho cơ bụng dễ bị chai và dừng vững mạnh. Dựa trên thói quen luyện tập hiện tại, bạn với thể áp dụng